Tysięczna Bialska Karta Seniora

Karty są wydawane od 3 miesięcy w Urzędzie Miasta Biała Podlaska i uprawniają do korzystania z ofert w Strefie Seniora, która stanowi element Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Biała Podlaska, przyjętego uchwałą nr XXXVII/366/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Karta wydawana na wniosek mieszkańca, jest bezterminowa, imienna, zawiera numer oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do korzystania z niej w imieniu seniora.

W Białej Podlaskiej wprowadzona została możliwość upoważnienia przez seniora osoby bliskiej do posługiwania się Kartą w jego imieniu. Z tej możliwości korzystają osoby słabiej funkcjonujące, chore lub z ograniczona możliwością poruszania się.

Aktualnie Bialskie Karty Seniora uprawniają do korzystania z przywilejów proponowanych przez 16 parterów oferujących zniżki i wsparcie w 33 punktach.
Wszystkie miejsca w których seniorzy mogą korzystać z tych ofert są oznakowane specjalnym logo „Strefa Seniora”.

Zapraszamy mieszkańców miasta którzy ukończyli 60 lat, do złożenia wniosku i posługiwania się Bialską Kartą Seniora.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza