1% na szczytny cel


Stowarzyszenie powstało w 2007 roku w Białej Podlaskiej. Za cel stawia sobie:

 • wszechstronna pomoc młodzieży i dzieciom autystycznym, młodzieży i dzieciom o pokrewnych zaburzeniach oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom,

  organizowanie i przeprowadzanie różnych form lecznictwa, edukacji i opieki dzieci autystycznych oraz dzieci o pokrewnych zaburzeniach rozwojowych,

  utworzenie placówki diagnostyczno-terapeutycznej

  zorganizowanie banku danych na temat autyzmu, popularyzowanie problemu.

  Stowarzyszenie Wspólny Świat jest właśnie taką organizacją.
  KRS: 0000275016


  1. Oblicz kwotę, którą można przekazać
  Obliczanie 1 proc. nie jest trudne. Należny fiskusowi podatek (PIT-36 - pole 180, PIT-37 - pole 112)
   trzeba podzielić przez 100. Tak wyliczoną kwotę wpisujemy w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.
  
  
  
  
  2. Wypełnij odpowiednio PIT 
  W tym roku nie wpłacamy samodzielnie pieniędzy na konto organizacji. Urząd Skarbowy robi to za nas. 
  Musimy tylko wypełnić prawidłowo 3 pola: Nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124), 
  numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125), 
  oraz przekazywaną kwotę (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)

  
  
  3. Wyślij PIT
  Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skarbowego. 
  Nie trzeba dołączać do zeznania żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących wpłaty 1 proc. podatku 
  na organizację pożytku publicznego.


Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza