Ten ruch utrudni dostęp obywateli do urzędu

Biała Podlaska to 60-tysięczne miasto w powiecie bialskim, który jest największym powiatem w województwie lubelskim, a zarazem trzecim obszarowo w Polsce, usytuowane w pobliżu wschodniej granicy państwa oraz Unii Europejskiej. Doświadczenie oraz bliskość unijnej granicy a także realne zagrożenie przestępczością transgraniczną było jednym z powodów do podjęcia szeregu trudnych działań organizacyjnych, w wyniku których siedem lat temu Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie został usytuowany w Białej Podlaskiej. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Lubelska Prokuratura Okręgowa uznali za zasadne, aby taki ośrodek w naszym mieście powstał. Było to z całą pewnością duże przedsięwzięcie logistyczne, kadrowe i finansowe ale ówcześni ministrowie widzieli potrzebę usytuowania jednostki szczebla okręgowego właśnie w naszym mieście, gdzie mieszczą się dość znaczące instytucje takie jak: Izba Celna, Zakład Karny, Ośrodek dla Cudzoziemców, Konsulat Białorusi. Ponadto przez obszar działania Ośrodka przebiegają ważne transkontynentalne szlaki komunikacyjne takie jak droga E-30 i linia kolejowa E-20, tworzące główny korytarz komunikacyjny Europy.

Nie można również pominąć faktu, że Ośrodek jest sprawnie działającą jednostką organizacyjną prokuratury realizującą zadania merytoryczne bez konieczności utrzymywania licznych stanowisk dodatkowych – funkcjonujących jedynie w jednostce macierzystej (Prokuraturze Okręgowej w Lublinie), która zapewnia w tym zakresie obsługę Ośrodka – takich jak wydział organizacyjny, księgowość, kadry i audyt. Tym samym nie generuje ona dodatkowych zbędnych kosztów.

Poprzez wykonywanie szeregu zadań np. z zakresu obrotu zagranicznego, prowadzenia śledztw, nadzoru służbowego, obsady posiedzeń penitencjarnych, obsługi zewnętrznych baz danych odciąża w dużym stopniu prokuraturę okręgową. Wyniki pracy Ośrodka Zamiejscowego w Białej Podlaskiej są porównywalne z wynikami małych prokuratur okręgowych np. w Suwałkach, Włocławku, Tarnowie, Koninie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Ośrodkowi podlegają prokuratury rejonowe większych miast w powiecie: Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim i Parczewie.

Likwidacja Ośrodka w Białej Podlaskiej niewątpliwie przyczyni się do wydłużenia obiegu wszelkiej korespondencji procesowej – pism procesowych oraz materiałów z postępowań i dowodów rzeczowych. Nie ulega wątpliwości, że ten ruch utrudni dostęp obywateli do urzędu, a tym samym naraziłby na ogólne niezadowolenie mieszkańców zarówno miasta jak i regionu. Likwidacja placówki wiązałaby się z przemieszczaniem świadków, podejrzanych, tłumaczy, czy też biegłych co w konsekwencji przyczyniłoby się do ponoszenia większych kosztów związanych z dojazdami wspomnianych osób. Reorganizacja naraziłaby także na większe wydatki instytucje współpracujące, w pierwszej kolejności policję, straż graniczną, służbę celną, administrację skarbową oraz sądy. Brak tego rodzaju ośrodka w Białej Podlaskiej niewątpliwie umniejszy również prestiż Miasta oraz będzie realną przyczyną jego marginalizacji. 

Propozycja likwidacji Ośrodka jest niezrozumiała w sytuacji gdy Prokuratura stoi przed wyzwaniami związanymi z reformą procesu karnego, a wchodzący w życie regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nakłada na jednostki szczebla okręgowego dodatkowe obowiązki śledcze.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza