Jubileuszowy Festiwal


Festiwal odbędzie się w dniach 30,31.01-01.02.2015 roku (piątek, sobota i niedziela) w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu. Imprezy towarzyszące: projekcja filmu i ekspozycja wystawy o historii festiwalu. W tegorocznej edycji wystapi  19 chórów z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Misją festiwalu jest integracja środowiska wielowyznaniowego, propagowanie kultury mniejszości narodowych oraz zachowanie zanikającego folkloru ziem wschodnich. 

Od samego początku festiwalowi patronuje Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel arcybiskup Lubelski i Chełmski. Jego autorytet gwarantuje, że przybywające do Terespola zespoły dbają o jak najwyższy poziom wykonania. Do artyzmu dochodzi też często pragnienie najdoskonalszego  zaprezentowania kolęd jako najpiękniejszej formy modlitwy.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza