Jubileuszowe kolędowanie

W Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu zakończył się  XX Jublieuszowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańśkich.

Organizatorzy festiwalu to: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Fundacja Dialog Narodów, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu, Urząd Miasta Terespol oraz Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu 

Festiwal to trzy dni koncertowe / 30,31.01-01.02.2015 roku (piątek, sobota i niedziela) oraz imprezy towarzyszące : projekcja filmu i ekspozycja wystawy o historii festiwalu. Do przygranicznego Terespola w tym roku przyjechało i wystąpi  19 chórów z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Misją festiwalu jest integracja środowiska wielowyznaniowego, propagowanie kultury mniejszości narodowych oraz zachowanie zanikającego folkloru ziem wschodnich. 

Od samego początku festiwalowi patronuje Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel arcybiskup Lubelski i Chełmski. Jego autorytet gwarantuje, że przybywające do Terespola zespoły dbają o jak najwyższy poziom wykonania. Do artyzmu dochodzi też często pragnienie najdoskonalszego  zaprezentowania kolęd jako najpiękniejszej formy modlitwy.

Znaczenie słowa kolęda wywodzi się ze starożytności i oznacza obrzęd wychwalania święta Bożego Narodzenia oraz Nowonarodzonego Zbawiciela Świata. W kolędach wierni dziękują Bogu za jego łaski i dobrodziejstwa. Zwyczaj kolędowania i śpiewania pieśni bożonarodzeniowych rozwinął się najbardziej na południowo-wschodnim terytorium dawnej słowiańszczyzny, gdzie zbiegały się tradycje kilku narodów.

Kolęda, jak żaden inny gatunek, poetycki przetrwał w Polsce tak długo, bo aż po dziś dzień każdy mieszkaniec naszego kraju zna przynajmniej kilka kolęd. Kolędy nie czyta się, ani nie recytuje, lecz się ją śpiewa. Jest to, zatem gatunek nierozerwalnie związany ze śpiewaniem. 

Kościół prawosławny zna ponad 100 pieśni, które wychwalają narodzonego Zbawiciela. 

Dotychczas odbyło się 19 edycji festiwalu. Wystąpiło kilka tysięcy wykonawców, podziwiała to wielotysięczna widownia. Jest to jeden z nielicznych tego typu festiwali na świecie. Jego rangę podnoszą uczestnicy, chóry i zespoły śpiewacze z całej Europy. Warto przyjechać do Terespola, aby przeżyć radość z faktu, że odradza się duchowa kultura południowego Podlasia, która stanowiła potencjał duchowej energii i tradycji tej ziemi. 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza