Andrzej Czapski w Roskoszy


Jak poinformował nas Komendant Główny OHP Marian Najdychor, Andrzej Czapski pracę rozpocznie 15 lutego.
Zaskoczeniem jest decyzja Komendanta Głównego OHP. W kuluarach mówiono, że jest to stanowisko przeznaczone dla członków PSL-u,
już liczba 6 zgłoszonych kandydatów na to stanowisko, którzy reprezentowali ludowców, świadczy o dużych oczekiwaniach tego środowiska.


Andrzej Czapski podkreśla, że aktualnie zapoznaje się z charakterem pracy, zapoznaje się z funkcjonowaniem placówki.
Kierując ośrodkiem chce współpracować zarówno z miastem, jak i powiatem bialskim.


Założeniem statutowym centrum, - jak czytamy w dokumentach - jest upowszechnianie zasad demokracji i tolerancji oraz działanie
na rzecz zbliżenia między narodami, zwłaszcza tymi, które na przestrzeni wieków związane były poprzez historię, tradycję i kulturę z Polską.
Centrum ma również za zadanie przyczyniać się do tworzenia wzorów współżycia pozbawionego stereotypów i uprzedzeń.
Głównym celem działalności centrum jest stwarzanie młodzieży prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach – poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych,
organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii, a także promocja bezpośredniej współpracy
międzynarodowej w ramach realizacji programów europejskich.

Centrum jest miejscem spotkań młodzieży, nauczycieli, wychowawców, a także działaczy samorządowych, zarówno z krajów
Unii Europejskiej, jak i sąsiadujących. Pełni również funkcje kulturotwórcze i integracyjne dla społeczności lokalnej
poprzez jej uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz animowanie wspólnych przedsięwzięć o tym charakterze.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza