Nabór do programu Eko-starter

Greenpeace rozpoczął nabór do programu Eko-starter, którego celem jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Najciekawsze projekty zostaną dofinansowane przez fundację, a ich autorzy będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca br., a regulamin programu znajduje się na stronie www.eko-starter.pl.

 

W myśl zasady „Myśl globalnie – działaj lokalnie” Greenpeace chce wesprzeć początkujących animatorów i animatorki, którzy mają ciekawe pomysły na działania proekologiczne w swoich miejscach zamieszkania. Pod uwagę brane będą przede wszystkim projekty oparte na współpracy i zaangażowaniu różnych środowisk, które będą pobudzały lokalne społeczności do działania, a w rezultacie zmierzały do wprowadzania realnych zmian w postrzeganiu potrzeb ochrony środowiska.

 

– Eko–starter powstał po to, żeby umożliwić realizowanie działań wszystkim tym, którzy mają pomysły na przeprowadzenie projektów w swojej społeczności. Chcemy podjąć współpracę z przyszłymi animatorami i animatorkami, którzy chcą połączyć swoje pasje i zainteresowania z efektywnym działaniem, ale do realizacji projektu potrzebują wsparcia merytorycznego i finansowego – powiedziała Katarzyna Mamos, koordynatorka wolontariatu w Greenpeace Polska.

 

Spośród wszystkich nadesłanych projektów dofinansowanie i wsparcie merytoryczne otrzymają te, które będą prezentować nowatorskie rozwiązania z potencjałem rozwoju i kontynuacji. Uczestnicy i uczestniczki programu wezmą udział w szkoleniach, podczas których dowiedzą się jak planować i realizować działania na rzecz ochrony środowiska i  dopracują swoje projekty pod okiem doświadczonych ekspertów.

 

Zgłoszenia do programu Eko-starter można nadsyłać do 31 marca 2014 roku. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 5000 zł. Szczegółowe informacje oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.eko-starter.pl

 

Więcej informacji:

Dominika Sokołowska
dominika.sokolowska@greenpeace.org, 22 659 84 99 lub 22 851 26 42

Marianna Hoszowska, Specjalistka ds. komunikacji w Greenpeace Polska
marianna.hoszowska@greenpeace.org, 664 066 372

O Greenpeace:

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zarówno globalnych jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska. Aby zachować swoją niezależność, organizacja nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji. Działania finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców.

W Polsce Greenpeace działa od 2004 roku. Siedziba biura znajduje się w Warszawie.

www.greenpeace.pl |facebook.com/greenpeacepl | twitter.com/Greenpeace_PL 


 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza