Punkt informacyjny dla osób z autyzmem.

Wniosek  stowarzyszenia otrzymał wysokie oceny i znalazł się na 3 miejscu, wśród niemal 70. wniosków z całej Polski.

Liczba osób z autyzmem wzrasta z roku na rok w zatrważającym tempie. Według danych Autism Europe z 2009r.- 0,6 % populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem. Zaś wg danych podanych w czerwcu 2014 przez Parlamentarną Grupę d/s Autyzmu – autyzm dotyczy 1 dziecka na 68 urodzeń czyli ponad 1,4%. Nawet przy założeniu pewnego marginesu błędu – jest to ogromna grupa osób potrzebujących wsparcia.

       

Stowarzyszenie „Wspólny Świat”,  dzięki dotacjom, zapewnia kompleksową opiekę tym osobom. Realizujemy to poprzez specjalistyczne przedszkole, szkołę i ośrodek dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami.  Żeby dziecko korzystało ze specjalistycznych terapii w ramach wymienionych placówek, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz zdiagnozowany autyzm lub zaburzenie pokrewne. Wczesne rozpoznanie autyzmu (przed ukończeniem 2 roku życia) pozwala na podjęcie działań leczniczych i terapeutycznych zwiększających szansę na poprawę funkcjonowania dziecka w stopniu zbliżonym lub równoznacznym z wyleczeniem. Tymczasem na naszym terenie zaburzenie to często rozpoznawane jest stosunkowo późno – pomiędzy trzecim a piątym rokiem życia. Im później rozpocznie się terapię, tym szanse na poprawę  funkcjonowania są mniejsze. – powiedziała Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.

       

Dyrektor Ośrodka Terapii, Pani Marta Łukowska-Almaszy dodała: Rodzice małego dziecka widząc, że rozwój dziecka odbiega od rozwoju rówieśników, szukają wyjaśnienia zwykle po omacku i intuicyjnie.  Aby skrócić drogę od pierwszych wątpliwości rodziców do diagnozy, a następnie od diagnozy do właściwego wsparcia- utworzyliśmy punkt informacyjny, w którym specjaliści, na co dzień pracujący z dziećmi autystycznymi, udzielą porady na temat dalszego postępowania. Pomocy udzielać będą: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, lekarz pediatra, lekarz psychiatra dziecięcy oraz pracownik  punktu informacyjnego.

W punkcie informacyjnym możliwe będzie uzyskanie porad w zakresie:

– oceny somatycznego stanu zdrowia dziecka,

– wdrożenia leczenia chorób somatycznych,

– wprowadzenia diety,

– oceny psychicznego stanu zdrowia dziecka,

– uprawnień i świadczeń przysługujących dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom i opiekunom,

– porad pedagogiczno-psychologicznych,

– porad merytorycznych dotyczących autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwojowych.

Kto może korzystać z usług Punktu konsultacyjnego?

– każda rodzina, która ma dziecko z autyzmem,

– każda rodzina, która chce skonsultować swoje dziecko pod kątem ewentualnych zachowań autystycznych,

– osoby pracujące z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

Punkt informacyjny, realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON (dotacja wyniosła 95% wartości projektu), rozpoczyna działalność od  1 marca 2015 r i działać będzie do końca bieżącego roku.

Z pracownikiem punktu informacyjnego można kontaktować się: 

–  telefon: 509 846 511,

– e-mail: sekretariat@wspolnyswiat.org,

– osobiście: Stowarzyszenie „Wspólny Świat”, Biała Podlaska, ul. Pokoju 22.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza