Radni przegłosowali projekt uchwały

Zapłacimy za gospodarkę odpadami: w zabudowie jednorodzinnej – za odpady segregowane 8 zł od osoby, za niesegregowane – 20 zł od osoby; w zabudowie wielorodzinnej – za odpady segregowane 8 zł od osoby, za niesegregowane – 12 zł od osoby. Piąty mieszkaniec na danej posesji ma płacić 5 zł za odpady segregowane. Szósta i kolejne osoby – po 3 zł za odpady segregowane.

Na sesji obecnych było 20 z 23 radnych. Sprawozdanie Prezydenta Miasta, który był nieobecny, przedstawił zastępca prezydenta Michał Litwiniuk.

Radny Mariusz Michalczuk (AS) przedstawił oświadczenie byłego prezydenta Andrzeja Czapskiego na temat oświadczenia przewodniczącego Rady Miasta, Dariusza Litwiniuka dotyczącego wytykania dziury budżetowej i przypisywanie odpowiedzialności za to Czapskiemu. W oświadczeniu czytamy min.:

“Powinien Pan zastanowić się nad swoimi słowami, gdyż zarzuty kierowane pod moim adresem są pomówieniem i mogą być przyczynkiem do wstąpienia na drogę sądową.”

“Nie uchylam się więc od odpowiedzialności za miasto. Społeczeństwo Białej Podlaskiej wybrało pana Dariusza Stefaniuka więc niech nowy prezydent podejmie wyzwanie i zacznie spełniać swoje obietnice wyborcze. Proszę wyjść w końcu z piaskownicy i nie bawić się w zarządzanie miastem tylko faktycznie zacząć nim zarządzać.”

W dalszej części obrad została przedstawiona analiza finansowa miasta, którą zaprezentował Dr Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej. 

Największe emocje wywołał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemniki oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dyskusji na temat uchwały najczęściej spierali się radni Prawa i Sprawiedliwości z Akcją Samorządową.

Jerzy Sadowski (AS) chciał poznać stanowisko prezydenta miasta do zaproponowanych stawek w projekcie uchwały i zobaczyć sporządzoną opinię na ten temat według statutu. W imieniu nieobecnego prezydenta Stefaniuka, z powodu wyjazdu służbowego, głos zabrał vice prezydent Litwiniuk, który wyjaśnił, że prezydent miasta jest organem wykonawczym i zaakceptuje decyzję w sprawie uchwały.

Radny Waldemar Godlewski (SLD) złożył wniosek formalny o przeniesienie prac nad uchwałą do komisji, lecz w głosowaniu wniosek przepadł. Głos zabrał także mieszkaniec Białej Podlaskiej, Robert Zabielski, który wyjaśniał radnym i obecnym vice prezydentom gdzie można szukać oszczędności by podwyżka nie była aż taka. Po wysłuchaniu pomysłów mieszkańca, radni przystąpili do głosowania nad uchwałą.

Radni przegłosowali, głosami koalicji PiS – PO, podwyższenie opłat za śmieci. Przeciw byli Waldemar Godlewski, Małgorzata Kiec, Mariusz Michalczuk i Jerzy Sadowski. Wstrzymali się Henryk Chmiel, Kazimierz Nowak i Stefan Parafiniuk.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza