Nowe propozycje reformy Straży Miejskiej

Aktywni prospołeczni działacze nowopowstałej partii o nazwie KORWIN już dziś złożą na ręce Dariusza Stefaniuka oficjalne pismo, które w swojej treści zawiera szereg postulowanych zmian w bialskiej Straży Miejskiej. Priorytetem jej tworców jest zmiana systemu płac oraz znaczne zwiększenie efektywności służb.

Igor Dzikiewicz wraz z Michałem Sawczukiem przygotowali konkretne propozycje systemu płac, który opierałby się w dużej mierze na efektywnym działaniu pracowników Straży Miejskiej. W dokumencie czytamy: “Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest przejście na system premiowy. Wynagrodzenie strażnika miejskiego powinno być sumą ustawowej podstawy pensji, premii uzyskanej za wypracowane nadgodziny, premię za pracę w weekendy oraz w godzinach nocnych, premię za staż pracy oraz nagrodę przyznawaną raz w roku strażnikowi wyróżniającemu się ponad przeciętną skutecznością”.

Kolejny punkt zwraca uwagę na brak poszanowania strażnika miejskiego w lokalnym społeczeństwie. Aby poprawić jego wizerunek działacze proponują wprowadzenie tzw. patroli mieszanych składających się z jednego strażnika oraz funkcjonariusza policji. Ma to na celu zwiększenie kompetencji takiego patrolu, który łącząc siły miałby większe pole manewru w przypadku wszelkiego rodzaju interwencji.

Aby jednak każdy miał równe szanse, pojawia się pomysł wprowadzenia cyklicznych testów sprawnościowych (np test Coopera, skok z miejsca  w dal, bieg na 50 m, pomiar dynamometryczny siły dłoni, podciągnięcie na drążku, próba siły rąk i barków). Ustawowo strażnicy miejscy nie mają obowiązku przechodzenia tego rodzaju testów, lecz odpowiednia kondycja fizyczna jest w mniemaniu działaczy KORWIN-a niezbędnym elementem.

Mieszkańcy notorycznie uskarżają się na brak odpowiedniej ochrony i kontroli mienia komunalnego w tym autobusów miejskich i wiat przystankowych. Z tego też powodu powstał projekt kolejnego punktu, zgodnie z którym strażnicy powinni na bieżąco sprawdzać stan przystanków podczas przejazdu autobusem. Autobus może być także doskonałą i przede wszystkim niwelująca koszty formą transportu funkcjonariuszy z różnych części miasta. To jednak nie koniec pomysłów na ulepszenie ZKM i poprawę efektywności. W kompetencji tej właśnie służby miałaby również wchodzić kontrola biletów i poprawienie bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego.

Patrząc dalej w stronę dobra mieszkańców i poprawy ich bezpieczeństwa kiedy w mieście zapada zmrok należy znacząco zwiększyć liczbę patroli w newralgicznych miejscach takich jak okolice pubów, dyskotek , parków i innych miejsc, w których często dochodzi do różnego rodzaju incydentów. Priorytetem jest większa dbałość o ochronę życia i zdrowia mieszkańców w miejscach podwyższonego ryzyka.

Nieco kontrowersyjnym, lecz z powodzeniem sprawdzającym się systemem jest poszerzenie roli funkcjonariuszy o niezbedną pomoc potrzebującym mieszkańcom. Mowa tu o tak burzliwie komentowanej pomocy przy uruchomieniu auta w trakcie mroźnych dni.

Na zakończenie działacze nowo powstałej partii pozostawiają pole do popisu dla każdego ze strażników. Zgodnie z propozycją reformy powinni oni zdawać dostępne dla opinii publicznej kwartalne sprawozdania z funkcjonowania tej jednostki aby móc pokazać jej faktyczną skuteczność i rozliczyć jej działania.

Tego rodzaju propozycje i ich wcielenie budzi wiele sprzecznych emocji. Z jednej strony mieszkańcy chcą widzieć efekty działania Straży Miejskiej, lecz obawiają sie nadmiaru kontroli z ich strony. Pomysł sprawdzania biletów w autobusach czy pomoc w uruchamianiu silnika wbrew obiegowej opinii nie odbierze zarobków taksówkarzom, którzy do tej pory odpłatnie pomagali kierowcom. W tym wypadku Straż Miejska pomoże tym, których dotychczas nie było stać na tego rodzaju odpłatne rozwiązania.

 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza