W ekspresowym tempie dostał mieszkanie

Jak donosi jeden z bialskich tygodników, jedno z czterech mieszkań komunalnych zajmuje Piotr Tutak, doradca prezydenta. Czytamy min. : “Czytelnik, bulwersując się wydatkami magistratu alarmuje, że mieszkań potrzebują biedni mieszkańcy miasta, a nie doradca Tutak, który nie dość, że zarabia kilka tysięcy złotych miesięcznie, to jeszcze mieszka w lokalu ZGL.”

– Warto publicznie zadać pytanie, kogo poprzednie i kiedy poprzednie władze zameldowały w mieszkaniach o podwyższonym standardzie przy ul. Moniuszki. Po objęciu urzędu, nowy włodarz wstrzymał ten proces, gdyż zasady przydziału nie były jasne. Zdaniem Dariusza Stefaniuka kryteria powinny być przejrzyste i takie powstaną. – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta – Przy ul. Moniuszki pozostały jeszcze wolne cztery lokale. Są to pierwsze mieszkania, które przeznaczymy na wynajem. Do czasu, uregulowania zasad wynajmu, aby zrekompensować koszty utrzymania, jedno z nich wynajęto panu Piotrowi Tutakowi. Opłaca on wysoki czynsz oraz wszystkie rachunki. Nie jest traktowany ulgowo. Prezydent zaznacza, że jest to sytuacja przejściowa.

Zakład Gospodarki Lokalowej, który jest spółką miejską oznajmia, że zasady przydziału mieszkań komunalnych są jednoznacznie uregulowane w uchwale rady miejskiej z dn. 25.10.2001 r. , która mówi, że: “Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszkalny zasób gminy przysługuje:

  1. osobom, które utraciły lokal mieszkalny w wyniku pożaru lub innej klęski żywiołowej.
  2. najemcom lokali w budynkach, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone do rozbiórki.
  3. zamieszkałym w zasobach gminy w budynkach o złym stanie technicznm posiadającym ekspertyzy lub opinie biegłego rzeczoznawcy kwalifikujące budynek do rozbiórki lub kapitalnego remontu.
  4. opuszczającym  Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.
  5. zamieszkałym w lokalach nie nadającym się na stały pobyt ludzi bądź w obiektach tymczasowych.
  6. osobom, które zobowiązane są opróżnić lokal właściciela w przypadku gdy właściciel jego pełnoletnie dziecko lub rodzice zamierzają zamieszkać w tym lokalu. Dotyczy to najemców lokali, którzy zamieszkują na podstawie wcześniej wydanych decyzji administracyjnych.
  7. zamieszkałym w lokalu mieszkalnym, w którym ogólna powierzchnia pokoi na osobę uprawnioną do zamieszkania nie przekracza 5.00 m2, a średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech  miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza najmniejszej emerytury. Oba warunki muszą być spełnione łącznie.”

Pan Piotr Tutak wynajmuje mieszkanie z zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej, którego czynsz wynosi 7, 73 zł za metr kwadratowy, czyli doradca prezydenta płaci 336,64 zł. plus media.

Michał Trantau wyjaśnia: – Mieszkania, wybudowane z projektu unijnego, którymi zarządza Zakład Gospodarki Lokalowej nie są mieszkaniami socjalnymi. Przypomnijmy, że ustawa wymaga od samorządów posiadania takich lokali. Jak się okazało, poprzedni prezydent nie miał żadnego pomysłu na ich budowę. Ten fakt należało szybko zmienić. Dlatego przygotowujemy program budowy mieszkań socjalnych oraz jasne i klarowne zasady ich przydzielania, które wkrótce zostaną przedstawione.

Nie są to mieszkania socjalne, przyznaje ZGL, ale miasto posiada trzy duże budynki, w których znajdują mieszkania socjalne przy ulicy Górnej i Sidorskiej.

Dodatkowo koszt umeblowania mieszkań wynosi prawie 50 tys. zł. – Część z mieszkań zostanie wyposażona w meble. Wtedy czynsz wynajmu będzie odpowiednio wyższy. Miasto na wyposażenie nie wyda nawet złotówki. Prezydent Dariusz Stefaniuk pochylił się nad trudną sytuacją, jednej z bialskich firm. Jest ona dłużna miastu około 500 tys. zł zaległego podatku od nieruchomości. – tłumaczy rzecznik – Całość finansowania odbyła się na zasadzie kompensaty. części należnego podatku. Dzięki tym działaniom, firma nie zbankrutuje, a kilkaset osób nie straci pracy. Priorytetem dla prezydenta jest nie tylko przyciąganie inwestorów zewnętrznych, ale również pomoc dla bialskich firm w trudnych czasach kryzysu.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza