"Starzy" do wymiany?

Piotr Tutak spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.” – możemy przeczytać w uzasadnieniu – „Posiada największe doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku objętym naborem. Swoje 13-letnie doświadczenie zdobył pracując w instytucjach administracji samorządowej i rządowej.”

Jako portal pulsmiasta.tv pogratulowaliśmy nowemu naczelnikowi i mailowo zapytaliśmy o zadania i wyzwania jakie przed nim stoją. Odpowiedzi udzielił Michał Trantau, rzecznik prezydenta :

Piotr Tutak jest aktualnie w delegacji, ale bardzo dziękuje za gratulacje.” – czytamy w odpowiedzi – „Nie ma zwyczaju wypowiadania się przez urzędników do mediów. W tym zakresie miasto reprezentują prezydenci i rzecznik. W kwestii zadań i wyzwań, regulamin organizacyjny zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej jasno określa wszystkie zadania naczelników.”

Nieoficjalnie mówi się, o odwołaniu naczelników. Ze stanowiskiem pożegnają się min. Teresa Malicka (Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa), Stanisław Wojciuk (Wydział Inwestycji), Jarosław Kostecki ( Wydział Dróg i Transportu), Roman Siekierka (Wydział Gospodarki Komunalnej). Z dnia na dzień z miejscem pracy pożegnała się Irena Łaska , Kierownik Referatu Administracyjnego. Czy ma to związek z wyciekiem, do jednego z tygodników, faktury za meble do mieszkań komunalnych przy ul. Moniuszki na prawie 50 tys. zł. ?

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza