Specjalista od spółek

W uzasadnieniu rozstrzygającym konkurs czytamy m.in. : „Wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień merytorycznych dotyczących stanowiska”. Do konkursu stanął tylko jeden kandydat.

Lucjan Nowakowski, mieszkaniec Gdańska, był wiceprezesem koncernu Energa S. A. , jako radny PiS był członkiem Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej oraz Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego, były pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Gdańszczanin, jako kierownik referatu, będzie zajmował się m.in.:

1. wykonywanie praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez gminę udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;

2. opracowywanie strategii w zakresie tworzenia, łączenia, podziału i przekształcania spółek praw handlowego;

3. przygotowywanie procedur zmian własnościowych w spółkach prawa handlowego;

4. opracowywanie lub opiniowanie koncepcji przystąpienia gminy do spółki lub wystąpienia gminy ze spółki prawa handlowego;

5. współpraca z Zarządami i Radami Nadzorczymi spółek prawa handlowego w zakresie ich bieżącej działalności;

6. współpraca z innymi udziałowcami i akcjonariuszami spółek prawa handlowego;

7. przygotowywanie dokumentów w zakresie pełnienia przez prezydenta funkcji wspólnika w spółkach prawa handlowego z udziałem gminy;

8. monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek prawa handlowego, analizowanie planów finansowych spółek oraz wykonania tych planów;

9. analizowanie możliwości wystąpienia potencjalnych ryzyk w prowadzeniu działalności przez spółki prawa handlowego;

10. prowadzenie bazy danych osób posiadających uprawnienia do zasiadania w Zarządach i Radach Nadzorczych jednoosobowych spółek gminy;

11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w celu realizacji zadań referatu.

 

ZOBACZ TEŻ : „NOWE RADY, NOWI LUDZIE”

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza