Zielone światło dla transportu w Białej

Wysokość tych stawek została określona na najniższym dopuszczalnym poziomie wynikającym z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.. Ich wysokość wynosi odpowiednio 1.381,13 zł od dwuosiowych ciągników siodłowych i balastowych oraz 921,50 zł od trzyosiowych przyczep i naczep.

Uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników działających w sektorze transportu i uwzględnia aktualną trudną sytuację gospodarczą. Jest również formą zachęty dla przedsiębiorców do optymalizacji kosztów utrzymania floty pojazdów.
 

Istotną nowością jest utworzenie dedykowanego stanowiska obsługi. Dzięki temu załatwienie spraw związanych z rejestracją odbędzie się błyskawicznie i profesjonalnie.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza