"Skarbiec Skrzata" otrzymał dotację

W otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH – edycja 2015” moduł 2, Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 30 mln zł, do dofinansowania zakwalifikowano oferty pochodzące ze 148 gmin, dotyczące ponad 7 tys. miejsc opieki. Zgłoszone w ofertach zapotrzebowanie na dotacje wyniosło ponad 36 mln zł.
 

Wobec przekroczenia kwoty przeznaczonej na dotacje w module 2, Minister określił dofinansowanie do jednego miejsca miesięcznie na kwotę nie większą niż 326,01 zł i stosownie do tego ustalił “Listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie “MALUCH – edycja 2015” moduł 2 oraz przyznane kwoty dotacji.
 

Bialski Żłobek Miejski “Skarbiec Skrzata” otrzymał dotację w kwocie 125 184 zł przeznaczoną na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 roku z udziałem programu “MALUCH”.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza