Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

Po kilkunastu latach pracy w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, w październiku 2012 roku objęła stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami. Była osobą, która koordynowała na terenie Białej Podlaskiej wprowadzanie nowego systemu gospodarowania odpadami.

Będąc Kierownikiem Referatu podległego pod dotychczasowego Naczelnika Romana Siekierkę zastępowała go, podczas jego nieobecności. W związku z powyższym poznała problematykę spraw Wydziału.

W 2003 roku Gabriela Janicka uzyskała tytuł magistra w specjalności Samorząd i Polityka Lokalna na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2005 roku ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej w Warszawie, a w roku 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych związanych z tym systemem.

17 marca 2015 roku Gabriela Janicka otrzymała awans na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biała Podlaska. Zakres działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej, oprócz zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (czym do tej pory zajmowała się Gabriela Janicka), obejmuje wiele zagadnień z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, ochrony zwierząt, ochrony powietrza, geologii oraz gospodarki wodnej.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza