Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie.


2. Przedstawienie porządku obrad.


3. Przedstawienie składu Młodzieżowej Rady Miasta.


4. Wystąpienie Przewodniczącej MRM.


5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Dariusza Stefaniuka.


6. Prezentacja dotychczasowych działań oraz planów na przyszłość.


7. Przyjęcie rezygnacji radnych.


8. Przyjęcie zmian w składzie zarządu MRM.


9. Ślubowanie nowo wybranych radnych.


10. Wnioski i sugestie.


11. Część artystyczna.


12. Zamknięcie obrad sesji.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza