Takich trzech jak my to nie ma ani jednego

W oświadczeniu zawarte są cztery punkty dotyczące spółek miejskich, oto ich treść:

 1) Prezydent Miasta nigdy nie nakazywał podpisywania prezesom spółek komunalnych umów

2) dotyczących badań spółek tzw. due diligence, do dnia dzisiejszego żadna ze spółek komunalnych nie podpisała jakiejkolwiek umowy tego typu,

3) naszym zamiarem pozostaje przeprowadzenie gruntownego badania kondycji finansowej oraz jakości zarządzania miejskich spółek, co uważamy za nasz obowiązek, po wielu latach rządów poprzedników. Przeprowadzimy ten proces transparentnie i z zachowaniem uczciwej konkurencji.

4) zdecydowanie dementujemy plotki o planach prywatyzacji bialskich spółek komunalnych. Jest to całkowita nieprawda.


W dalszej części prezydenci oznajmiają, że doniesienia medialne są sprzeczne z faktami i są podyktowane zagrożeniem dla ugruntowanych interesów naruszonych przez podjęte działania naprawcze.
 

W ostatnich kilkunastu latach w Białej Podlaskiej stworzono silny lokalny układ zależności. Jakiekolwiek próby zmiany tego stanu rzeczy wywołują atak ze strony jego beneficjentów. Już w pierwszych miesiącach urzędowania ujawniliśmy wiele nieprawidłowości.” – czytamy w oświadczeniu.
 

Prezydent i jego zastępcy punktują:
 

1) brak nadzoru nad funkcjonowaniem spółek komunalnych, które nierzadko świadczyły miastu usługi po cenach kilkukrotnie wyższych niż rynkowe np. w korzystaniu przez Urząd Miasta i instytucje mu podległe z sieci szerokopasmowego internetu,

2) zatrudnianie urzędników miasta jednocześnie w miejskich spółkach,

3) drastycznie niekorzystne dla miasta umowy z miejskimi spółkami w których np. miasto płaciło za utrzymanie nieistniejącej infrastruktury,

4) przyznawanie przez byłego prezydenta i jego urzędnika mieszkań komunalnych osobom, których status materialny w żaden sposób nie uprawniał do otrzymania mieszkań (przypadek młodej, pracującej osoby, która otrzymała od byłego prezydenta mieszkanie zaledwie 1 dzień po zameldowaniu się w Białej Podlaskiej, czy byłego funkcjonariusza służb mundurowych z dochodami na poziomie średniej krajowej, właściciela 4 samochodów).


Zapewniają natomiast, że jedynym celem ich działań jest rozwój Białej Podlaskiej oraz spółek miejskich. 

W końcówce oświadczenia, czytamy o koalicji programowej PiS i PO, którą zakwestionował, w naszym programie „Pora na #REDAKTORa”, Bogusław Broniewicz (kandydat na prezydenta miasta z PO).
 

ZOBACZ TEŻ: „PORA NA #REDAKTORA” (Riad Haidar i Bogusław Broniewicz)
 

Współpraca programowa Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską w Białej Podlaskiej ma na celu wspieranie działań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta, rozbudowę miejskiej infrastruktury drogowej, kulturalnej i sportowej.” – wyjaśniają prezydenci.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza