Szwajcarzy inwestują w polską granicę

Urządzenia dostarczyła firma Everest Polska Sp. z o.o., która wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Finansów. Koszt zakupu to ponad 300 tys. zł, z czego 85% finansowane jest ze środków pomocowych. We wtorek (31.03.) przedstawiciel firmy przeszkolił grupę kilkudziesięciu funkcjonariuszy wydziału zwalczania przestępczości bialskiej izby celnej z podstawowej obsługi technicznej urządzeń.

Dostarczone wideoendoskopy nie są pierwszymi tego typu urządzeniami wykorzystywanymi przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej Podlaskiej w codziennej pracy. Urządzenia te świetnie sprawdzają się w przeszukiwaniu trudnodostępnych przestrzeni konstrukcyjnych m.in. samochodów.

Szwajcarsko-polski program współpracy realizowany jest od 2007 r. na mocy umowy podpisanej przez polski rząd i Szwajcarską Radę Federalną. W ramach tej umowy strona szwajcarska przyznała Polsce środki finansowe w wysokości ok. 489 mln CHF, stanowiące formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Głównym celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami.

Część tej kwoty, tj. 2 847 755 CHF przeznaczono na sfinansowanie zwiększenia ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej poprzez realizację projektu “Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego (KIK/03)”. Celem programu jest poprawa funkcjonowania mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej poprzez ich doposażenie w środki transportu i sprzęt, jak również podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy. 

Do tej pory w ramach realizowanej pomocy, oprócz dostarczonych ostatnio wideoendoskopów, Izba Celna w Białej Podlaskiej wzbogaciła się też o 21 specjalistycznych samochodów służbowych. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli w licznych szkoleniach specjalistycznych m.in. z interpretacji obrazów RTG, taktyk interwencyjnych, negocjacji i  języka angielskiego.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza