Mieczysław Ruta nie jest już prezesem ZGL

W komunikacie Referatu Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Biała Podlaska czytamy:

 

Rada Nadzorcza dbając o ciągłość działalności spółki powołała nowego prezesa. Został nim 48-letni Robert Zaremba. Jest on magistrem zarządzania i marketingu. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Pracował m.in.: jako kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie. Był właścicielem firmy z branży budowlanej. Pracując w PZU zarządzał m.in.. administracją i logistyką centrali spółek. Dodatkowo zarządzał oraz nadzorował inwestycje i remonty nieruchomości należących do firmy ubezpieczeniowej. Tam też zarządzał siedemdziesięcioosobowym biurem administracji. Przez osiem lat był przewodniczącym rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w Nieszawie. Zorganizował pierwszą w powiecie aleksandrowskim spółdzielnię socjalną „Budowlani”. Jest społecznikiem i organizatorem wielu imprez. Jest laureatem nagrody zarządu województwa kujawsko-pomorskiego – „Stalowy Anioł”.”

ZOBACZ! Wypowiedź Kierownika Referatu Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Biała Podlaska.


Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza