“Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, których oficjalnie powitał Komendant Główny OHP Marian Najdychor, zostaną przeszkoleni przez kadrę Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Do końca kwietnia br. uczestnicy kursu będą się kształcić w zawodach pokrewnych do tych, które nabyli według obowiązującej klasyfikacji zawodowej tj.: krawiec – tkacz, ślusarz – kowal, dekarz –  strzecharz,  stolarz – kołodziej, murarz – kamieniarz, zdun, kucharz – cukiernik, piekarz, rymarz – kaletnik, w celu nabycia kompetencji w zakresie nauczania zawodów ginących.

Po zakończeniu kursu będą z kolei nauczać beneficjentów unijnego projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” podczas zajęć warsztatowych w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, których uroczyste otwarcie nastąpi na początku czerwca br.  

Zadaniem projektu jest połączenie reaktywacji zapomnianych zawodów z aktywizacją i przywróceniem na rynek pracy młodzieży w wieku 18-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zdobycie zawodu przez młodzież w nowych zawodach da szansę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zdolnej ocalić tradycyjne rękodzieło i rzemiosło artystyczne.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym a w ramach działań szkoleniowych wezmą udział w zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, kursie przedsiębiorczości, kursach zawodowych oraz przygotowaniu zawodowym w zakresie zawodów ginących.  

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza