“Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, których oficjalnie powitał Komendant Główny OHP Marian Najdychor, zostaną przeszkoleni przez kadrę Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Do końca kwietnia br. uczestnicy kursu będą się kształcić w zawodach pokrewnych do tych, które nabyli według obowiązującej klasyfikacji zawodowej tj.: krawiec – tkacz, ślusarz – kowal, dekarz –  strzecharz,  stolarz – kołodziej, murarz – kamieniarz, zdun, kucharz – cukiernik, piekarz, rymarz – kaletnik, w celu nabycia kompetencji w zakresie nauczania zawodów ginących.

Po zakończeniu kursu będą z kolei nauczać beneficjentów unijnego projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” podczas zajęć warsztatowych w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, których uroczyste otwarcie nastąpi na początku czerwca br.  

Zadaniem projektu jest połączenie reaktywacji zapomnianych zawodów z aktywizacją i przywróceniem na rynek pracy młodzieży w wieku 18-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zdobycie zawodu przez młodzież w nowych zawodach da szansę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zdolnej ocalić tradycyjne rękodzieło i rzemiosło artystyczne.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym a w ramach działań szkoleniowych wezmą udział w zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, kursie przedsiębiorczości, kursach zawodowych oraz przygotowaniu zawodowym w zakresie zawodów ginących.  

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Facebook

Pliki te pomagają nam dostarczać, zabezpieczać i usprawniać produkty Facebooka poprzez personalizację materiałów, dostosowywanie reklam i pomiar ich skuteczności oraz bezpieczniejszą obsługę użytkownika. Wykorzystywane przez nas pliki cookie mogą ulegać zmianie w miarę doskonalenia i aktualizacji produktów Facebooka. Pliki cookie mogą stosować witryny internetowe i aplikacje dostarczane przez inne spółki korzystające z produktów Facebooka (takie jak spółki, które wykorzystują w swoich witrynach i aplikacjach technologie Facebooka). Facebook wykorzystuje pliki cookie i uzyskuje informacje o tym, że użytkownik odwiedza takie witryny i korzysta z takich aplikacji, w tym informacje o urządzeniu oraz informacje o aktywności użytkownika beż żadnego dalszego działania z jego strony. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany.

c_user,datr,dpr,fr,locale,pl,pnl_data2,sb,wd,xs