Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol-Brześć.

Jest to impreza charakteryzująca się cykliczną zmianą miejsca startu i mety (w tym roku start jest po stronie polskiej, w Terespolu). Poprzednie edycje biegu były objęte honorowymi patronatami: Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz  Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego. 

W biegu, który ma dystans ok. 12 km. rokrocznie bierze udział blisko 100 zawodników z Polski, Białorusi, Niemiec i Ukrainy. Są podzieleni na kategorie do 19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50 i więcej. Jest to impreza mająca na celu promocję sportu masowego, współpracę międzynarodową oraz nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami. 

Niniejszym chcieliśmy zaprosić Państwa do udziału w tegorocznym Międzynarodowym Biegu Przyjaźni, który odbędzie się 13 czerwca, start o godzinie 11:00 czasu polskiego w Terespolu.  

Aby wziąć w nim udział należy:

 1. Posiadać aktualny paszport, ważny co najmniej do 13 września br.;
 2. Jedno kolorowe zdjęcie paszportowe;
 3. Oświadczenie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu;
 4. Prawidłowo wypełnić wniosek wizowy, który można pobrać ze strony internetowej http://poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/visas/wniosek/ lub ze strony internetowej MOK Terespol: www.mokterespol.com w zakładce Pliki do pobrania (przed wypełnieniem prosimy o kontakt z organizatorem). 

Ponadto osoby niepełnoletnie do ww. dokumentów muszą dołączyć:

 1. Zezwolenie od rodziców/ opiekunów prawnych;
 2. Kserokopie dowodów osobistych obojga rodziców/opiekunów.

Są to dokumenty niezbędne do uzyskania białoruskiej wizy. 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do siedziby organizatora najpóźniej do dnia 15 maja bieżącego roku.  Rejestracja zawodników 8:00 w MOK Terespol w dniu biegu. 

Do udziału w biegu można się zgłaszać się wcześniej osobiście i e-mailowo podając:

 1. Imię i nazwisko (brzmienie tak jak w paszporcie);
 2. Datę urodzenia;
 3. Obywatelstwo;
 4. Serię i numer paszportu, datę jego ważności;
 5. Miejsce zamieszkania;
 6. Miejsce pracy.

Osoby zgłaszające się wcześniej w jeden z podanych wyżej sposobów są tak samo zobowiązane do dostarczenia ww. dokumentów do 15 maja br.

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

  

Adres organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol , e-mail: mokterespol@wp.pl. Osoby do kontaktu: Anna Pietrusik, Łukasz Pogorzelski tel: 507-170-018, 83-375-22-65. Prosimy również o śledzenie naszej strony internetowej : www.mokterespol.com

Prosimy o rozpropagowanie tej imprezy w Waszym środowisku.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza