Spotkanie z twórczością i myślą Ojca Św. Jana Pawła II

Jest to już drugie tego typu spotkanie poświęcone osobie, życiu, twórczości i myśli Ojca Św. Jana Pawła II. W trakcie ostatniego spotkania organizowanego 10 lat temu, udało nam się określić pedagogiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II.

Obecnie wraz z uczestnikami Konferencji zamierzamy zastanowić się nad różnymi aspektami pedagogicznego przesłania myśli głoszonych przez Ojca Św., które budzą z uśpienia moralnego, wymagają konsekwencji w myśleniu i działaniu. Wyzwania, jakie stawia przed nami dynamicznie zmieniający się świat sprawiają, że rola pedagoga, nauczyciela, wychowawcy musi ulegać nieustannej aktualizacji. Pragniemy, nawiązując do tradycji pedagogiki chrześcijańskiej, podkreślić ponadczasowość i ponadustrojowość wizji Papieskiej pedagogii. 

Istotą Konferencji jest nie tylko pogłębiona refleksja nad pedagogicznym przesłaniem św. Jana Pawła II, ale przede wszystkim praktyczne zastosowanie Jego nauki. Dlatego podczas Konferencji zorganizowane będą zajęcia warsztatowe. Celem organizowanych warsztatów będzie próba zaczerpnięcia praktycznych wskazówek oraz poszukanie –
w oparciu o ponadczasowe wartości papieskiego przesłania – metod, dróg i sposobów dotarcia do młodego pokolenia, które jest często zagubione i osamotnione
w zglobalizowanym i zatomizowanym społeczeństwie. 

Zajęcia warsztatowe kierowane są do dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, duszpasterzy i katechetów, oraz wszystkich zainteresowanych środowisk pedagogicznych. Odbiorcami warsztatów czyni się również uczniów szkół, których opinie, refleksje i uwagi na temat doświadczanych problemów wychowawczych i społecznych, warto poznać w kontekście pedagogicznego przesłania św. Jana Pawła II. 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza