Spotkanie z twórczością i myślą Ojca Św. Jana Pawła II

Jest to już drugie tego typu spotkanie poświęcone osobie, życiu, twórczości i myśli Ojca Św. Jana Pawła II. W trakcie ostatniego spotkania organizowanego 10 lat temu, udało nam się określić pedagogiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II.

Obecnie wraz z uczestnikami Konferencji zamierzamy zastanowić się nad różnymi aspektami pedagogicznego przesłania myśli głoszonych przez Ojca Św., które budzą z uśpienia moralnego, wymagają konsekwencji w myśleniu i działaniu. Wyzwania, jakie stawia przed nami dynamicznie zmieniający się świat sprawiają, że rola pedagoga, nauczyciela, wychowawcy musi ulegać nieustannej aktualizacji. Pragniemy, nawiązując do tradycji pedagogiki chrześcijańskiej, podkreślić ponadczasowość i ponadustrojowość wizji Papieskiej pedagogii. 

Istotą Konferencji jest nie tylko pogłębiona refleksja nad pedagogicznym przesłaniem św. Jana Pawła II, ale przede wszystkim praktyczne zastosowanie Jego nauki. Dlatego podczas Konferencji zorganizowane będą zajęcia warsztatowe. Celem organizowanych warsztatów będzie próba zaczerpnięcia praktycznych wskazówek oraz poszukanie –
w oparciu o ponadczasowe wartości papieskiego przesłania – metod, dróg i sposobów dotarcia do młodego pokolenia, które jest często zagubione i osamotnione
w zglobalizowanym i zatomizowanym społeczeństwie. 

Zajęcia warsztatowe kierowane są do dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, duszpasterzy i katechetów, oraz wszystkich zainteresowanych środowisk pedagogicznych. Odbiorcami warsztatów czyni się również uczniów szkół, których opinie, refleksje i uwagi na temat doświadczanych problemów wychowawczych i społecznych, warto poznać w kontekście pedagogicznego przesłania św. Jana Pawła II. 

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Facebook

Pliki te pomagają nam dostarczać, zabezpieczać i usprawniać produkty Facebooka poprzez personalizację materiałów, dostosowywanie reklam i pomiar ich skuteczności oraz bezpieczniejszą obsługę użytkownika. Wykorzystywane przez nas pliki cookie mogą ulegać zmianie w miarę doskonalenia i aktualizacji produktów Facebooka. Pliki cookie mogą stosować witryny internetowe i aplikacje dostarczane przez inne spółki korzystające z produktów Facebooka (takie jak spółki, które wykorzystują w swoich witrynach i aplikacjach technologie Facebooka). Facebook wykorzystuje pliki cookie i uzyskuje informacje o tym, że użytkownik odwiedza takie witryny i korzysta z takich aplikacji, w tym informacje o urządzeniu oraz informacje o aktywności użytkownika beż żadnego dalszego działania z jego strony. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany.

c_user,datr,dpr,fr,locale,pl,pnl_data2,sb,wd,xs