Powiedz TAK dla Natury!

Za pośrednictwem specjalnej aplikacji internetowej, dostępnej na www.naturealert.eu/pl mieszkańcy 28 unijnych krajów mogą wyrazić swoje poparcie dla natury. Do udziału w akcji „Powiedz TAK dla Natury” zachęca 100 organizacji zajmujących się ochroną środowiska, w tym OTOP, ClientEarth i WWF. 

Konsultacje dotyczą dwóch dyrektyw: siedliskowej i ptasiej. Komisja Europejska w ramach tej procedury chce sprawdzić ich skuteczność i czy realizują one swoje cele. To dzięki dyrektywom w Europie powstała sieć obszarów Natura 2000, a w rezultacie 1/5 obszarów lądowych i 4%  obszarów morskich w granicach UE jest pod ochroną. W praktyce oznacza to nie tylko lepszą ochronę siedlisk i rzadkich gatunków zwierząt, ale też korzyści dla mieszkańców takich obszarów. 

W Polsce udało się ocalić wodniczkę, królową łąk podmokłych. Dyrektywy nie tylko chronią przed zniszczeniem jej siedliska, ale również ułatwiają pozyskanie finansowania na ich ochronę. Dzięki dużym projektom – finansowanym przez Komisję Europejską – odtworzono miejsca lęgowe wodniczki, a w ramach dopłat z programu rolnośrodowiskowego, stworzonego dla ochrony siedlisk i gatunków naturowych, rolnicy koszą podmokłe łąki w sposób korzystny dla tego gatunku. We wschodniej Polsce, na terenach gdzie występuje ok. 77% populacji wodniczki w Unii Europejskiej, w latach 2009-2014 zanotowano 26% wzrost liczby tych ptaków. Wokół obszarów Natura 2000 narosło wiele mitów. Wciąż niewiele mówimy o korzyściach. Dlatego okres konsultacji społecznych warto wykorzystać na przybliżenie zagadnień związanych z przepisami, które dotyczą dyrektywy siedliskowej i ptasiej.

Za pośrednictwem strony internetowej www.naturealert.eu/pl można aktywnie włączyć się w proces konsultacji. Znalazły się na niej odpowiedzi dotyczące sprawdzanych przez Komisję zagadnień, które zapewniają najlepszą ochronę środowiska. Wysłany w ten sposób głos wyraża poparcie dla Natury i pomoże jeszcze lepiej chronić europejską przyrodę.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza