Prezydent Stefaniuk prowokuje dyskusję

– Moje wystąpienie to był krok, aby sprowokować dyskusję na ten temat w szerszym gremium. Wierzę, że marszałek wykaże w tej sprawie dobrą wolę i uda się nam skomunikować lotnisko, abyśmy mogli stworzyć białczanom nowe miejsca pracy – podkreśla Dariusz Stefaniuk.

 

Inwestycja, o którą walczy prezydent przyniosłaby bezdyskusyjne korzyści dla układu komunikacyjnego północno-wschodniej części województwa lubelskiego, jak również realne korzyści społeczno-ekonomiczne związane między innymi z obniżeniem kosztów eksploatacji pojazdów, czasu użytkowników infrastruktury drogowej, ilości wypadków drogowych i ofiar oraz zanieczyszczeń środowiska. Specyfika układu komunikacyjnego miasta sprawia realne trudności z przejazdem przez nie, zwłaszcza w odniesieniu do ruchu tranzytowego.

 

– Proponowany przez nas nowy przebieg drogi wojewódzkiej to wschodnia obwodnica Białej Podlaskiej z wykorzystaniem Alei Solidarności. Jest to drogą stanowiącą główną i najprostszą trasę łączącą południowo wschodnią część powiatu ziemskiego z drogą krajową nr 2 i dalej w kierunku wschodnim z Terespolem, północnym – z  Białymstokiem i  zachodnim – z Warszawą – zaznacza prezydent Białej Podlaskiej.

 

Co równie ważne droga ta stanowić będzie również najdogodniejszy dojazd do terenów lotniska i terenu planowanej specjalnej podstrefy ekonomicznej. Jest to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, które jest niezbędna dla rozwoju miasta, uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych i jego szans na przyciągnięcie inwestorów. Biała Podlaska bez nowych inwestycji będzie zagrożona stagnacją i powiększeniem się problemów społecznych takich jak bezrobocie, które już dziś wynosi dużo więcej niż krajowa średnia. 

 

Propozycja budowy obwodnicy jest więc w pełni uzasadniona i powinna zostać uwzględniona w Planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-2020 oraz w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza