Naczelnik Grodecki wyjaśnia sytuację w oświacie


Główna przyczyna zwolnień to niż demograficzny. I tak np. w placówce edukacyjnej na ul. Leszczynowej w Białej Podlaskiej było do niedawna 15 oddziałów w liceum a obecnie są trzy. Potrzeba utrzymania zatrudnienia w tym wypadku generuje dla miasta duże koszty i dlatego chcemy ograniczyć zatrudnienie w oświacie. Na szczęście jest więcej urodzeń w ostatnim okresie statystycznym i stąd nadzieja naczelnika na zmianę tej niekorzystnej dla zatrudnionych w oświacie tendencji.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza