Wspólny Świat będzie współpracował z francuskim stowarzyszeniem

Prezes stowarzyszenia Wspólny Świat Anna Chwałek i Marta Łukowska-Almaszy, dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych przez pięć dni gościły w Niort. Pojechały tam z delegacją władz powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. – To była owocna rewizyta. Skorzystałyśmy z zaproszenia Stowarzyszenia GPA 79-16, którego władze w ubiegłym roku wzięły udział w naszej konferencji poświęconej wspieraniu osób z autyzmem na przestrzeni ich życia – mówi Anna Chwałek. Wtedy goście przedstawili rozwiązania stosowane we Francji – teraz pokazali, jak wygląda ich zastosowanie w praktyce. – Program wizyty był bardzo napięty. Obejrzałyśmy wiele ośrodków edukacyjnych, terapeutycznych i leczniczych, ale też placówki opiekuńcze – wyjaśnia Marta Łukowska-Almaszy.

Przedstawicielki bialskiego stowarzyszenia zapoznały się z funkcjonowaniem placówek świadczących pomoc niepełnosprawnym na każdym etapie ich życia, począwszy od żłobka integracyjnego poprzez ośrodki świadczące wczesne wspomaganie rozwoju, a skończywszy na zakładzie pracy chronionej i domu emeryta. – Nas, w kontekście budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, szczególnie zainteresowały rozwiązania dotyczące systemu opieki i rehabilitacji osób dorosłych. Tu cenne były doświadczenia Stowarzyszenia Emmenuelle – przyznaje prezes Wspólnego Świata.

Wizyty jak ta w Niort są ważne z wielu względów, m.in. niezwykle cenne są wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy międzynarodowej. – Spotkania z zagranicznymi środowiskami terapeutycznymi nie tylko poszerzają nasze horyzonty, ale dają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń – podkreśla Anna Chwalek. – Temu przede wszystkim mają służyć wizyty studyjne, wspólne projekty badawcze i udział w tematycznych konferencjach naukowych – dodaje Marta Łukowska-Almaszy.

Władze stowarzyszeń Wspólny Świat i GPA 79-16 podpisały porozumienie odnośnie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń związanych z opieką nad osobami z autyzmem. Poza tym zainteresowanie działalnością ośrodka Wspólny Świat oraz deklarację wsparcia złożyły władze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. – Pan starosta zdaje sobie sprawę, że z naszej oferty terapeutycznej i opiekuńczej korzysta wielu mieszkańców powiatu bialskiego, więc liczę, że będzie nas wspierał – mówi prezes Wspólnego Świata.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza