Bezpłatne podręczniki w roku szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręcznika i materiałów ćwiczeniowych.

W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymają uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz uczniowie pierwszej klasy gimnazjalnej.

W roku szkolnym 2017/2018 podręczniki będą bezpłatne dla wszystkich uczniów klas szkoły podstawowej i dla wszystkich uczniów klas gimnazjalnych.

Zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje szkoła i udostępnia je uczniom bezpłatnie.

Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe będą stanowiły własność biblioteki szkolnej i będą udostępniane uczniom zgodnie z regulaminem biblioteki.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika czy też materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych. 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza