Dzień Otwarty w Ośrodku

We wtorek był tam dzień otwarty. Każdy mógł porozmawiać z uchodźcami, spróbować ich potraw narodowych, 
ale - przede wszystkim - lepiej ich zrozumieć.

Żeby się tu znaleźć musieli przebyć długą drogę. W kraju zostawiają cały swój dobytek. W ośrodku dla uchodźców
w Kolonii Horbowie przebywa 69 osób. Wśród nich wiele rodzin. Dzieci chodzą do miejscowych szkół. Eksperci ostrzegają,
że Polskę - a w szczególności wschodnie regiony - czeka prawdziwa fala uchodźców. Ma to związek z konfliktami w Syrii
i na wschodzie Ukrainy. Ośrodek w Kolonii Horbów jest na to przygotowany.

Dzień otwarty został zorganizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu.
Wolontariusze codziennie pomagają uchodźcom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Takich ośrodków jak ten w Horbowie jest w Polsce zaledwie dwanaście.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza