II miejsce w Polsce bialskiego PSW

Bialska uczelnia wysoko została oceniona w kategoriach: siła naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.   
Maksymalną liczbę punktów bialska PWS uzyskała za siłę naukową. Jest druga pod względem warunków kształcenia
(tylko Łomża jest lepsza). Pod względem umiędzynarodowienia jest trzecia ( po Zamościu i Przemyślu). Aż 8 szkół
wyższych wyprzedza bialską w kategorii uwzględniającej kryterium innowacyjności oraz 10 pod względem prestiżu.
Spośród lubelskich uczelni, w grupie akademii 25. w kraju jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
26. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz 32 Katolicki Uniwersytet Lubelski, 41. Politechnika Lubelska oraz
43. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.


W przygotowanym przez portal edukacyjny Perspektywy Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2015
z woj. lubelskiego 24. Jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz 30. Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu. (dane na podstawie http://www.perspektywy.pl/RSW2015/).

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza