Zakończenie kursu w OHP

Młodzież z czterech Wojewódzkich Komend OHP:  Małopolskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej oraz z Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, Szczawnicy i Pleszewie zdobywała umiejętności w zakresie zawodów ginących podczas zajęć warsztatowych w zawodach cukiernik, kołodziej, tkacz, kowal, rymarz w „wiosce ginących zawodów” usytuowanej na terenie ECKiW OHP. 

Podczas oficjalnego podsumowania 120-godzinnego kursu, młodzież odebrała dyplomy z rąk Dyrektora ECKiW OHP Andrzeja Czapskiego oraz Prezesa Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego Bożenny Pawliny-Maksymiuk. 

Od 13 lipca do dnia 31 lipca br. odbędą się zajęcia warsztatowe dla drugiej 110 osobowej grupy uczestników projektu, które prowadzić będą podobnie jak w przypadku I turnusu instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP, przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego.

Zadaniem projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych poszerzonych o umiejętności  z zakresu  zawodów ginących 160 młodym ludziom w wieku 18-25 lat.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza