“Pomysłowy recykling”

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz ochrony przyrody, rozwój kreatywności, pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów, pobudzanie do aktywności zarówno na rzecz społeczności lokalnej jak i na rzecz budowania wspólnej Europy, promowanie dziedzictwa i dialogu międzykulturowego, poznawanie innych kultur, rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji i zrozumienia dla różnorodności.

Projekt uwzględnia zagadnienia ochrony środowiska, recyklingu a także połączenia rękodzieła z recyklingiem, promowania aktywności na łonie przyrody i na rzecz środowiska naturalnego, poznawanie dziedzictwa kulturowego innych krajów.

Podczas międzynarodowej wymiany młodzież koncentrowała się głównie na stworzeniu dekoracji i wyposażenia świetlicy środowiskowej z niepotrzebnych rzeczy w ramach warsztatów recyklingowych oraz zorganizowaniu eko-pikniku dla lokalnej społeczności. Uczestnicy brali także udział w warsztatach rękodzieła (tkania i haftu), grach i zabawach integracyjnych na świeżym powietrzu, wieczorku międzykulturowym, rozmawiali o sposobach ochrony środowiska w krajach uczestników, o sposobach radzenia sobie z bezrobociem wśród młodych ludzi w Unii Europejskiej, udekorowali świetlicę środowiskową i odwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej. 

Niezapomnianych wrażeń dostarczył wszystkim pobyt nad Bugiem, odwiedzenie obiektów sakralnych świadczących o wielokulturowości południowego Podlasia w Kostomłotach (jedyna na świecie parafia katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego), Kodniu (Bazylika św. Anny z cudownym obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej) i Jabłecznej (Monaster Św. Onufrego w Jabłecznej który uważany jest za najstarszy zabytek prawosławia na polskich ziemiach), przeprawa kajakami rzeką Bug na trasie Sławatycze – Jabłeczna celem sprzątania rzeki i przyległych plaż, zwiedzanie punktu Straży Granicznej w Sławatyczach i mini muzeum potomków Olęderów w Mościcach Dolnych oraz wspólne rozbicie biwaku, przygotowanie zupy na ogniu, śpiewy i zabawa przy ognisku.

Ostatnie dni młodzież spędziła na przygotowaniach i przeprowadzeniu eko-pikniku dla lokalnej społeczności, który odbył się w przeddzień wyjazdu. Uczestnicy projektu przygotowywali zaproszenia, plakaty, dekorację, teren, aktywności, zabawy na piknik. Po oficjalnym rozpoczęciu pikniku uczestnicy dokonali prezentacji dokonań i działań realizowanych podczas projektu, opowiedzieli o swoich wrażeniach, zaprosili do obejrzenia galerii zdjęć, wystawy przyrodniczej oraz brania udziału w poszczególnych zajęciach. Dla przybyłych gości przygotowane były warsztaty recyklingowe, konkursy wiedzy o ochronie środowiska, pokaz prawidłowego sortowania odpadów, zbiórka elektrośmieci i makulatury, budowanie zamków z kartonów, moda recyklingowa a także gry animacyjne, zabawy sportowe, zumba, malowanie twarzy, poczęstunek. Na zakończenie imprezy odbył się pokaz impresji filmowej „cząstka Podlasia” ukazującej wyjątkową urodę i różnorodność wschodnich zakątków Polski.

Dzięki  projektowi młodzież zdobywa nowe kompetencje, umiejętności i wiedzę, uświadamia sobie jak ważna jest ochrona przyrody i środowiska dla nich samych i dla przyszłych pokoleń, jak można zapobiegać nadmiernemu zaśmiecaniu ziemi. Poprzez akcje takie jak dekoracja świetlicy środowiskowej, sprzątanie pobliskiego odcinka rzeki i przyległych plaż czy organizację pikniku recyklingowego uczestnicy w znacznym stopniu rozwinęli w sobie motywacje do działań na rzecz lokalnego środowiska oraz zyskali wiedzę i narzędzia do realizacji podobnych akcji w przyszłości. Organizując piknik ekologiczny młodzież zachęcała lokalną społeczność do zwrócenia uwagi na konieczność ochrony przyrody, propagowała wiedzę o recyklingu, pobudzała kreatywność proponując wykonywanie ozdób z odpadów, pokazywała jak należy poprawnie sortować śmieci i jak wygląda kwestia zagospodarowania odpadów.

Ostatnim etapem projektu jest faza ewaluacyjna, podczas której młodzież m.in. wyda opracowanie z najciekawszymi pomysłami na dekoracje recyklingowe oraz w którym umieści realację o projekcie.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza