Zatrzymano 7 Ukraińców

23 lipca br. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ujawnili i zatrzymali 6 obywateli Ukrainy wykonujących pracę bez wymaganych dokumentów oraz 1 obywatela Ukrainy nielegalnie przebywającego w Polsce.

W następstwie przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, w gospodarstwie rolnym w m. Chotycze (powiat łosicki), funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej zatrzymali sześciu nielegalnie pracujących Ukraińców. Właściciel gospodarstwa rolnego, w którym przeprowadzono kontrolę zatrudniał cudzoziemców nie posiadających dokumentów pozwalających im na legalne wykonywanie pracy. W stosunku do zatrzymanych cudzoziemców Komendant Placówki w Białej Podlaskiej wszczął z urzędu postępowania administracyjne.

Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w stosunku do pracującychcudzoziemców i właściciela gospodarstwa zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu. 

Tego samego dnia w m. Radzyń Podlaski przeprowadzona została kontrola legalności pobytu, w wyniku której  zatrzymany został obywatel Ukrainy. W stosunku do cudzoziemca wszczęto postepowanie administracyjne w  sprawie zobowiązania do powrotu, w związku z nieopuszczeniem przez zatrzymanego terytorium RP, w terminie określonym w ustawie o cudzoziemcach.

 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza