“Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Podczas 120-godzinnego kursu młodzież z piętnastu jednostek OHP kształciła się w zakresie zawodów ginących podczas zajęć warsztatowych w zawodach cukiernik, piekarz, dekarz, kamieniarz, kołodziej, kowal, tkacz, zdun w pracowniach ginących zawodów” usytuowanych na terenie ECKiW OHP. Zajęcia warsztatowe prowadziło 20 instruktorów praktycznej nauki zawodu OHP przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. 

Na zakończenie kursu młodzież przystąpiła do egzaminu czeladniczego a instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP do egzaminu mistrzowskiego. Oba egzaminy, które odbywały się na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, zakończyły się pozytywnym wynikiem dla wszystkich beneficjentów. 

Podczas oficjalnego podsumowania, młodzież odebrała dyplomy oraz materiały promocyjne projektu z rąk Dyrektora ECKiW OHP Andrzeja Czapskiego oraz Prezesa Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego Bożenny Pawliny-Maksymiuk. 

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do osób w wieku 18-25 lat, mających poważne trudności z wejściem na rynek pracy  z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych dostosowanych do wymagań rynku pracy, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia. Jego główne cele to ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej oraz umożliwienie młodym ludziom nabycia kwalifikacji zawodowych w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła. Beneficjentami tego przedsięwzięcia, którzy przeszli szkolenia zawodowe jest 160 młodych ludzi oraz 28 pracowników OHP –  instruktorów praktycznej nauki zawodu. Większość zadań projektowych realizowana była w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, gdzie na zapleczu XIX-wiecznego zespołu parkowo-pałacowego wzniesiono w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi „wioskę ginących zawodów”, w której znajdują się pracownie i warsztaty do nauki ginących zawodów doposażone w odpowiedni sprzęt, maszyny i narzędzia. 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza