Bialskie Cuda i cudowne chwile

Przy okazji tej oryginalnej akcji 12 więźniów nauczyło się szyć na dwóch maszynach darowanych 
do Zakładu Karnego przez Spółdzielnię Socjalną Progres zwaną potocznie Bialskie Cuda. W tajniki szycia
i wykonywania rękodzieła wprowadziły skazanych właśnie kobiety zatrudnione we wspomnianej spółdzielni.


Nawet grypsujący i recydywiści z tatuażami z sercem podeszli do szansy na poznanie nowych umiejętności.
Przy okazji niektórzy wykonali też zabawki dla swoich dzieci. W dodatku na ten pożyteczny cel były fundusze
– ok. 5 tys. zł, które zdobyła nieformalna grupa Niewyjściowi założona przez psychologa więziennego Jacka Jańczuka.


Pieniądze uzyskane za zwycięstwo w konkursie krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich posłużyły też na
wykłady dla więźniów z ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnej, jako szansy na samozatrudnienie.
Po wyjściu na wolność niektórzy z nich mogą nawet założyć spółdzielnię.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza