Rada Miasta Zaakceptowała Propozycje Nazw

Przypomnijmy że jeden z projektów uchwał sformułował prezydent Dariusz Stefaniuk, który zauważył potrzebę 
upamiętnienia Legionów Polskich. Była to jednocześnie odpowiedź na apel dr. Szczepana Kalinowskiego - regionalisty
i znawcy tematu, który argumentował potrzebę uhonorowania wybitnego Polaka następująco: nadszedł odpowiedni
moment, aby godnie upamiętnić Legiony i Józefa Piłsudskiego, który po zwycięskiej wojnie z bolszewicką Rosją,
został 20 kwietnia 1920r. dożywotnim członkiem Rady Miejskiej oraz Honorowym Obywatelem Białej Podlaskiej.
W jego propozycji znalazło się także odniesienia do rocznicy 100-lecia pobytu Legionów Polskich na Południowym Podlasiu,
które przypada w 2015 roku. Regionalista przypomina ponadto, że w szeregach tej formacji walczyli mieszkańcy
naszego miasta, a jeden z nich – Stanisław Tessaro – został nawet generałem brygady.Rondo Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to z kolei inicjatywa mieszkańców i bialskich stowarzyszeń odnośnie
nazwania nowego ronda przy ul. Lubelskiej. W uzasadnieniu wniosku czytamy m.i.in. że istnieje wielka potrzeba
upamiętnienia wybitnej postaci, której w sposób szczególny leżało na sercu dobro Polski silnej politycznie i gospodarczo.
Wspomina się także o opozycyjnej działalności tragicznie zmarłego prezydenta oraz działalności po 1989 roku.
Nadanie nazwy rondu ma być wyrazem wdzięczności mieszkańców za wkład Lecha Kaczyńskiego w obronę najwyższych
wartości, a także pamięć o wielkiej historii kraju i ważnym miejscu na mapie współczesnej Europy.Swoją nazwę otrzyma również rondo przy skrzyżowaniu ulicy Terebelskiej, Okopowej i Królowej Jadwigi.
W tym wypadku do uhonorowania wskazano osobę Macieja Płażyńskiego – marszałka Sejmu, działacza
opozycji antykomunistycznej, posła i senatora, zmarłego tragicznie w katastrofie w Smoleńsku.
W uzasadnieniu czytamy m.in., że przyznanie nazwy będzie wyrazem uznania oraz zachowaniem w pamięci
dokonań człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

źródło:www.bialapodlaska.pl

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza