Czy dialog między Polską a Rosją jest możliwy

Dyskusja miała spróbować odpowiedzieć na pytanie: 
czy dialog między naszymi krajami jest możliwy? Panelistami zaproszonymi przez bialski klub byli:
prof. Wawrzyniec Konarski, były ambasador Polski w Rosji Stanisłąw Ciosek, prof. Andrzej Wierzbicki
i wydawca miesięcznika RAPORT - Wojciech Łuczak. W spotkaniu wzieli też udział rotarianie z klubów
z Warszawy, Lublina, Chełma, Portland czy Białorusi.

Idea Centrum pomyślana jest jako cykl spotkań i konferencji nt szeroko pojętego dialogu.
Biała Podlaska jest miastem szczególnym, mogłoby się wydawać, że wręcz wymarzonym do krzewienia
takiej idei, gdyż to właśnie tu na przestrzeni naszych dziejów był prowadzony (często w sposób nieświadomy)
dialog narodów, religii, kultur, społeczności. To tu, na pograniczu Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony,
żyli i pokojowo budowali swą teraźniejszość i przyszłość Polacy, Litwini, Żydzi, Tatarzy, Białorusini i Ukraińcy.
Zamiarem organizatorów jest również pokazanie gościom z Polski oraz zagranicy,
piękna i uroku Ziemi Bialskiej.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza