Nowy transgraniczny projekt

Dwa dni, 5 i 6 października, jakie Anna Chwałek i Marta Łukowska-Almaszy spędziły w Brześciu, były wypełnione szeregiem spotkań roboczych m.in. z naczelnikiem wydziału kształcenia specjalnego w Ministerstwie Edukacji Republiki Białoruś A.M. Zmuszko, głównym specjalistą wydziału kształcenia specjalnego G.A. Teleszen oraz kierownikiem pracowni kształcenia specjalnego uniwersytetu w Mińsku I.B. Kowalew. Rozmowy dotyczyły propozycji wspólnych działań ukierunkowanych na wspieranie osób z autyzmem po obu stronach granicy w tym budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej.

W rozmowach wziął udział także zastępca mera Brześcia D.N. Gorodecki, który wyraził uznanie dla dotychczasowych osiągnięć dyrekcji i terapeutów Wspólnego Świata, a także planów stowarzyszenia.

Przedstawiciele gospodarzy zapewnili, że chętnie przyjadą do Białej Podlaskiej z rewizytą.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza