Stefan Karasiński krytykuje Grzegorza Biereckiego

Od dłuższego czasu wzywa on tego parlamentarzystę do „osobistej” debaty. Teraz też nie udało mu się zaprosić 
Biereckiego do wymiany poglądów. Nadal adwokat mnożył pytania i wątpliwości dotyczące likwidacji Fundacji
na Rzecz Związków Kredytowych oraz transferu pieniędzy z tej fundacji do prywatnych spółek, w których senator
objął udziały.
Stefan Karasiński także skrytykował promowanie Grzegorza Biereckiego podczas wyświetlania w wielu parafiach
filmu „Błogosławiona wina”, który był finansowany przez spółki powiązane z senatorem. Jego zdaniem, nastąpiło
włączenie Kościoła do kampanii wyborczej parlamentarzysty pochodzącego z Pomorza.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza