Powstaje "Domowy Szpital"


Tylko wartość sprzętu i aparatury medycznej wyniesie blisko 2,5 mln zł. Budowa będzie sfinansowana ze środków własnych bialskiego szpitala oraz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki finansowaniu w ramach umowy z NFZ wśród usług nowej placówki znajdzie się hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa i stacjonarna, a także możliwość wentylacji mechanicznej w domu pacjenta i poradnia medycyny paliatywnej.

W ramach Domowego Szpitala zostaną również poszerzone możliwości teleopieki, w ramach której pacjent zostanie wyposażony w urządzenie badające podstawowe parametry życiowe m.in. EKG i GPS z monitoringiem upadków oraz pomiarem glukozy. Sygnały od pacjenta będą przesyłane automatycznie, przetwarzane w sieci, a w uzasadnionych przypadkach do pacjenta zostanie wysłana odpowiednia pomoc. 

Obiekty powstaną na terenie tzw. dawnego szpitala. W placówce znajdzie się siedemdziesiąt miejsc hospitalizacyjnych. Przy pełnym rozruchu oraz obłożeniu pracę w ośrodku znajdą 73 osoby. 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza