Kwestują na bialskim cmentarzu

Koło Bialczan we współpracy z parafią Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej oraz dzięki wsparciu prezydenta 
i Rady Miasta Biała Podlaska dba o miejsca pochówku osób związanych historycznie z naszym regionem.
Przywrócono właściwy stan techniczny i godny wygląd kwatery-mogiły przedsiębiorczych przedstawicieli
naszego regionu. Prace renowacyjno-konserwatorskie trwały od lipca do października 2015 roku, projekt
zrealizowano zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na wykonanie zadania wydatkowano
środki finansowe pochodzące z kwesty przeprowadzonej w 2014 oraz dotację przekazaną przez prezydenta miasta
Biała Podlaska.

Od 2006 roku Stowarzyszenie Koło Bialczan prowadzi coroczną kwestę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków
na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Janowskiej w Białej Podlaskiej. Powołano w tym celu komitet honorowy
imienia księdza Edmunda Barbasiewiczcza, do działań komitetu przyłączyło się wielu znanych i szanowanych mieszkańców
naszego miasta oraz młodzież bialskich szkół ponadgimnazjalnych. Już tradycyjnie stoją oni z puszkami przy bramach
cmentarza od 30 października do 1 listopada. Od 2007 roku stowarzyszenie odrestaurowało 50 zabytkowych nagrobków
i tablic inskrypcyjnych.


W roku ubiegłym podczas kwesty zebrano 29 194,09 zł. Jest to dotychczasowa rekordowa kwesta.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza