“Reduta” darowana do muzeum

Był on jednym z członków zespołu redakcyjnego od sierpnia do końca grudnia 1945 r. Pomagał zecerowi 
ręcznie składać teksty oraz prowadził kolportaż tego tygodnika, który w wyjątkowych przypadkach bywał
dwutygodnikiem. Nosił wtedy pseudonim „Pień”.

Obecnie Antoni Stasiuk postanowił darować prawie połowę zgromadzonych numerów, spośród wydanych
wszystkich 52 do muzeum w mieście, w którym się urodził w 1923 r.


Jak w 1991 r w „Słowie Podlasia” informował regionalista Jerzy Sroka, konspiracyjna „Reduta” była nielegalnie
wydawana przez Ruch Oporu Armii Krajowej, a następnie przez organizację „Wolność i Niezawisłość”.
Jej nakład wynosił 800-1000 egzemplarzy, a drukowano ją najpierw w Sworach pod Białą Podlaską, a później
w okolicach Rossosza. Kiedy w styczniu 1946 r. został aresztowany w Białej Podlaskiej redaktor naczelny
„Reduty”, Stanisław Lechociński ps. „Zbigniew” i następnie zecer Cecylian Szabelski „Samson”,
już nie wydano następnych numerów czasopisma.


Małgorzata Nikolska, dyrektor muzeum, zapowiada, że wszystkie numery darowanego pisma oraz jeden
posiadany wcześniej przez MPP zostaną zeskanowane i będą udostępnione na stronie internetowej
Muzeum Południowego Podlasia.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza