Robert Gmitruczuk wicewojewodą lubelskim

Zgodnie z zarządzeniem Nr 67 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 marca 2014 r. wicewojewodzie lubelskiemu powierzone zostało sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie spraw z zakresu:

 1. środowiska i rolnictwa
 2. obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów
 3. cudzoziemców
 4. rejestracji i kwalifikacji wojskowej
 5. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
 6. zabezpieczenia społecznego i rodziny
 7. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 8. geodezji i kartografii oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanych przez:
 1. Wydział Środowiska i Rolnictwa
 2. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 3. Wydział Polityki Społecznej
 4. Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną.

Wicewojewoda będzie również pełnił nadzór nad funkcjonowaniem:

 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

Robert Gmitruczuk urodził się 11 października 1977 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

Posiada doświadczenie w pracy w samorządzie  i administracji rządowej. W latach 2002-2006 był zastępcą wójta w gminie Wohyń, następnie w latach 2006-2008 kierownikiem Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. Od 2008 do 2011 r. był sekretarzem gminy Kodeń. W 2011 r. został dyrektorem biura Senatora RP Grzegorza Biereckiego. Był  również radnym V kadencji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim. 

Wicewojewoda interesuje się aspektami prawnymi administracji, rolnictwem, historią i sportem.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza