Wystawa ikon budzi niepokój naukowców/ video archiwum/

List otwarty historyków do pana Dariusza Stefaniuka – prezydenta Białej Podlaskiej

My, niżej podpisani, wyrażamy głębokie zaniepokojenie realizowanym bez szerszej konsultacji naukowej i społecznej przez Magistrat projektem nowej ekspozycji kolekcji ikony rosyjskiej w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Z lokalnej prasy oraz mediów elektronicznych docierają do nas plany uczynienia z tej kolekcji dzieł sztuki sakralnej najważniejszej wizytówki kulturalno-historycznej miasta. Pochodzenie tych prac, a przede wszystkim okoliczności ich pozyskania przez placówkę muzealną, budzą nasze poważne wątpliwości czy są to pomysły rzeczywiście realizujące priorytetowe cele misyjne Muzeum wobec mieszkańców miasta i regionu.

Pragniemy przypomnieć, że ikona rosyjska w zbiorach muzealnych pochodzi głównie z przemytu granicznego i znalazła się w Białej Podlaskiej w rezultacie skutecznych działań operacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej w Terespolu, a przy tym nie jest w żaden sposób organicznie związana z przeszłością historyczną regionu. Pochodzi ona „z zewnątrz” i przez to powinna być traktowana jako interesująca wizytówka kultury rosyjskiej (jej wkład w kulturę europejską), a nie polskiej w Białej Podlaskiej! Rozmach planowanej stałej wystawy ikony kosztem pozostałych niemodernizowanych od lat ekspozycji muzealnych wprowadzi zamęt pojęciowy w głowach turystów odwiedzających miasto. Zamiast naturalnych skojarzeń z radziwiłłowskimi tradycjami miasta, Akademią Bialską, Podlaską Wytwórnią Samolotów czy 34 pułkiem piechoty etc., wywiozą w pierwszej kolejności wrażenia estetyczne po obejrzeniu nowej aranżacji ekspozycji ikon, która od lat jest przecież dostępna w budynku głównym Muzeum.

Jedną nierozważną decyzją administracyjną można w sposób niezamierzony wprowadzić nawet mieszkańców Białej i okolic w poważny dysonans poznawczy, zwłaszcza w przypadku podtrzymania pomysłu prezentacji ikony rosyjskiej z unicką na jednej ekspozycji. Byłoby to niedopuszczalne zrównanie kata z ofiarą, a przy tym fałszywe ukazanie stosunków Kościoła Katolickiego z Cerkwią Prawosławną w guberni siedleckiej w Królestwie Polskim, zwłaszcza w okresie brutalnego gwałcenia uczuć religijnych naszych przodków-unitów po zlikwidowaniu przez carat Unii brzeskiej po 1875 r.

Apelujemy do Pana Prezydenta o powtórne przeanalizowanie konsekwencji społecznych wdrażania wyłącznie ekspozycji ikony rosyjskiej. Czyż dla oddania prawdy dziejowej oraz w ramach prowadzenia mądrej polityki historycznej nie byłoby pożądane raczej stworzenie ekspozycji muzealnej poświęconej kształtowaniu się postaw narodowych wśród ludności zamieszkującej region w okresie od trzeciego rozbioru I RP do okupacji komunistycznej?

– prof. dr hab. Jan Żaryn, senator RP (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

– prof. Marek Jan Chodakiewicz, The Institute of World Politics (Waszyngton)

– dr Tadeusz Krawczak (dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie)

– dr Grzegorz Welik (dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach)

– dr hab. Dariusz Magier, prof. PSW Biała Podlaska (kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim)

– dr hab. Ryszard Polak, prof. AWF Biała Podlaska

– dr hab. Eugeniusz Wilkowski, prof. PSW Biała Podlaska

– dr hab. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Historii Społecznej XX wieku)

– dr Mariusz Bechta (IPN Warszawa, red. nacz. „Templum Novum”)

– dr Kazimierz Krajewski (IPN Warszawa, prezes Okręgu Nowogródzkiego ŚZŻAK)

– dr Wojciech Jerzy Muszyński (IPN Warszawa, red. nacz. „Glaukopis”)

– dr Paweł Kosiński (IPN Warszawa, prezes Stowarzyszenia Stypendystów DAAD)

– dr Józef Geresz (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim)

– dr Joanna Kowalik (Oddział Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim)

– dr Andrzej Szabaciuk (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL – historyk, politolog. Pracownik Katedry Studiów Wschodnich)

– dr Alicja Gontarek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Badań Etnicznych)

– dr Paweł Borek (PSW w Białej Podlaskiej, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego)

– mec. Bogusław Niemirka (IFIS PAN w Warszawie)

– mgr Artur Rogalski (Archiwum Państwowe w Siedlcach)”

video 1 
video 2

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza