Jednogłośni radni

Tak też, wszyscy radni opowiedzieli się za uchwałą budżetową na 2016 r., nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Zdecydowaną większością przyjęli też uchwałę o ryczałtowym ustaleniu zasad przyznawania i wysokości
diet radnym. Pewne emocje panowały jedynie przy uchwalaniu porządku obrad, kiedy w imieniu kilku komisji radny
Wojciech Romaniuk zaproponował skreślenie z poniedziałkowego planu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oraz
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości. Wskazał na potrzebę ponownego skierowania tego projektu
do dyskusji w komisjach, gdyż radni obawiają się dawania proponowanych przez prezydenta 99-procentowych bonifikat,
aby nie zmniejszać wpływów budżetowych.


Niezadowoleni byli z tego przegłosowanego wniosku właściciele tych nieruchomości gruntowych i pobudowanych na nich domów.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza