KOCHAM POLSKĘ

Kocham Polskę – to społeczna akcja zainicjowana przez Młodzież Wszechpolską i propagowana przez młodych narodowców i patriotów. Prowadzona jest 14 lutego w blisko stu polskich miastach, od kilku lat także w Białej Podlaskiej.

Celem tego przedsięwzięcia jest promocja nowoczesnego patriotyzmu i ukazanie miłości do Ojczyzny w nietypowych, zaskakujących formach. Patriotyzm w Polsce jest bardzo mocno naznaczony martyrologią, zanurzony w cierpieniach, jakich nasz naród doświadczał przez ostatnie 300 lat. Brakuje w nim radości, entuzjazmu i pozytywnego przekazu. Brakuje kultu polskich zwycięstw – mówią działacze MW.

Patriotyzm to nie tylko pamięć o poległych i o doznanych krzywdach – choć jest to oczywiście bardzo istotne. Patriotyzm narodu, który chce dokonywać wielkich rzeczy, który odważnie i bez kompleksów chce rozwijać się we współczesnym świecie, musi w pierwszym rzędzie opierać się o promocję pozytywnych postaw, posiadać w sobie olbrzymi ładunek narodowej dumy, radośc​i i optymizmu
– wyjaśnia Ewa Żuk -działaczka koła z Białej Podlaskiej

W tym roku nawiązujemy do więzi międzypokoleniowej która jest podstawą patriotyzmu. Młodzież Wszechpolska powstała w 1922 roku i pomimo nowych czasów i zmiany realiów przyświecają nam te same cele jak naszym poprzednikom.

Jak informuje Ewa Żuk – tegoroczny plakat jest uosobieniem tych słów. Kol. Maria Mirecka-Loryś oraz kol. Emilia Ziarko, wstąpiły do Młodzieży Wszechpolskiej z miłości do swojej Ojczyzny i chęci pracy dla Narodu. Dodatkowo, plakat jest, niejako, prezentem dla Pani Marii, która 7 lutego skończyła 100 lat. Maria Mirecka-Loryś dla naszego pokolenia jest żywym symbolem przedwojennych Wszechpolaków, którym składamy hołd i w życiu codziennym podejmujemy ich testament.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza