Retrospektywa rzeźbiarska Adama Weremczuka

„Osobną kartę w katalogu współczesnych rzeźbiarzy ludowych posiada Adam Weremczuk z Dołhobrodów pod Włodawą. 
Zaczął również od rzeźby w drewnie. W kamieniu rozpoczął rzeźbić w 1971 r., o czym zadecydował przypadek: „pogłębiając
sadzawkę, w której hodował karpie, natrafił na dużą ilość różnego rodzaju kamieni, często o przedziwnych formach.
Po niewielkiej obróbce można było z nich wyrzeźbić określoną scenę”.

Pierwszą pracę wykonaną przez siebie w ten sposób ustawił koło sadzawki, opowiadając przechodniom, że wydobył ją
z wody. Pochlebne oceny „znaleziska” skłoniły go do odkrycia przyłbicy i rozpoczęcia rzeźby w kamieniu pod własnym nazwiskiem.
Tematyka jego prac była bardzo szeroka. Interesowała go zarówno problematyka świecka związana z życiem wsi („Dziewczyna wiejska”,
„Mielenie w żarnach”, „Muzykanci”), jak i bardziej ogólna („Budowa Polski”), sportowa („Sport”, „Polowanie”, „Pojedynek z niedźwiedziem”,
„Jeździec”) czy postacie wybitnych ludzi („J. I. Kraszewski”, „T. Kościuszko”, „K. Kolumb”). Sięgał nawet do odległej tematyki historycznej
(„Grób faraonów”). Kuł tez rzeźby o charakterze sakralnym („Wygnanie z raju”)”.


W zeszłym roku minęła 30 rocznica śmierci Adama Weremczuka (1905 - 1985). Muzeum Południowego Podlasia w swych zbiorach
etnograficznych posiada sporą kolekcję prac artysty (128 rzeźb w drewnie i kamieniu).

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza