“Nie pal śmieci. Dbaj o środowisko i swoje zdrowie!”

Trwa kampania informacyjna Urzędu Miasta “Nie pal śmieci. Dbaj o środowisko i swoje zdrowie!”, informująca o problematyce spalania śmieci w domowych piecach. Strażnicy miejscy rozdają mieszkańcom ulotki dotyczące akcji. Prowadzona jest także kontrola posesji. Ma to na celu zapobiegnia powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci, spalaniu lub zakopywaniu odpadków, czy podrzucaniu odpadów komunalnych do pojemników na śmieci znajdujących sie na terenie osiedli.

Poniżej prezentujemy ważne informacje dotyczące akcji:

Oprócz opału charakterystycznego dla naszego pieca grzewczego, np. węgla, dozwolone jest
 spalanie wyłącznie: czystego drewna, kory i korka, czystych trocin, ścinek drewnianych, czystej tektury i papieru.
 
 
 
Nie wolno spalać: butelek PET, opon, wyrobów z gumy, opakowań typu TETRAPAK,resztek farb, rozpuszczalników, granulatu z gumy, przepracowanych olejów, starych mebli,
 
odzieży, papieru z kolorowych magazynów, zanieczyszczonych tłuszczami, farbami czy
 
innymi substancjami papierów czy tektury, drewnianych ram okiennych, podkładów
 
kolejowych, nasączanych impregnatami i malowanych kawałków drewna – ze względu na
 
toksyczność, łamanie prawa, a dodatkowo i nieprzewidziane koszty.
 
 
 
Co jest ważne? Co możesz zrobić?
 
NIE SPALAJ ODPADÓW
 
• Nie każde drewno nadaje się do spalania – nie spala się: starych mebli, drewnianych ram
 
okiennych, podkładów kolejowych, nasączanych impregnatami i malowanych kawałków drewna.
 
• Nie każdy papier jest do spalenia – nie wolno spalać opakowań typu TETRA- PAK, papieru z kolorowych magazynów zanieczyszczonych tłuszczami, farbami czy innymi substancjami papierów i tektury.
 
• Nie wolno również spalać: butelek PET, butelek, i innych odpadów plastikowych,
 
opon, wyrobów z gumy, resztek farb, rozpuszczalników, granulatu z gumy, przepracowanych olejów, odzieży.
 
 
Do prawidłowego działania urządzenia grzewcze potrzebują dużej ilości powietrza. O tej zasadzie nie zapominaj nigdy, szczególnie, gdy posiadasz uszczelnione okna. W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza do spalania Twoje urządzenie grzewcze będzie wytwarzało śmiertelnie trujący czad.
 
 
• Nie zamykaj dopływu świeżego powietrza do swojego mieszkania.
 
• Pamiętaj, aby szczególnie w sezonie grzewczym mieszkanie wietrzyć jak najczęściej.
 
• Zapewnij dopływ niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do spalania w Twoim urządzeniu grzewczym.
 
• Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, nie oklejaj kratek
 
wentylacyjnych, okien i otworów drzwiowych.
 
Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe muszą mieć zapewnione prawidłowe
 
odprowadzenie spalin do komina.
 
• Zapewnij szczelną i drożną instalację kominową, stosując certyfikowane elementy systemów kominowych.
 
Urządzenia grzewcze muszą być usytuowane w bezpiecznej odległości od materiałów palnych (drewno, firanki, wykładziny, odzież itp.).
 
• Zwróć uwagę na odległość urządzeń grzewczych od materiałów palnych – powinna
 
ona wynosić min. 50 cm.
 
Przewody kominowe i wentylacyjne powinny być drożne, szczelne i wykonane z odpowiednich materiałów.
 
Urządzenie grzewcze muszą być poddawane regularnym przeglądom i kontroli.
 
• Zapewnij przeglądy i kontrole swoich urządzeń grzewczych, co najmniej raz do roku
 
• Zapewnij regularne przeglądy i czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych przez
 
uprawnionego kominiarza.
 
• Kominiarz sprawdzi także czy przez Twoje kratki wentylacyjne nie zawracają trujące
 
spaliny. Niesprawne urządzenia grzewcze powodują pożary, zaczadzenia, oparzenia.
 
• Nie używaj niesprawnych urządzeń grzewczych w swoim domu – tracisz na paliwie, którego muszą być spalone większe ilości, pozostaje więcej popiołu.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza