Nowy Komendant policji

Z dniem 26 lutego 2016r. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie powierzył obowiązki szefa bialskiej Policji nadkom. Jerzemu Czebreszukowi – dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Radzyniu Podlaskim.

Nadkom. Jerzy Czebreszuk doskonale zna specyfikę pracy w bialskiej jednostce, gdyż przez wiele lat pełnił służbę w jednym z jej wydziałów, a następnie był Komendantem Komisariatu Policji w Wisznicach, skąd został przeniesiony do pracy w Radzyniu Podlaskim, gdzie powołano go na stanowisko komendanta powiatowego.

Dotychczasowy szef bialskiej komendy insp. Dariusz Dudzik awansował na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie.

Podczas wprowadzenia insp. Dariusz Dudzik podziękował kierownictwu jednostki za ponad dwuletnią owocną współpracę i życzył swojemu następcy sukcesów na nowym stanowisku pracy.

Nowy komendant podkreślił, że obejmuje jednostkę świetnie  zarządzaną i bardzo dobrze ocenianą w województwie lubelskim, w związku z czym nie przewiduje radykalnych zmian w działalności komendy, lecz zamierza kontynuować  dzieło rozpoczęte przez jego poprzedników.   

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza