chcą odwołać starostę

2 tygodnie po złożeniu wniosku przez grupę radnych w sprawie odwołania z funkcji Starosty Bialskiego  Tadeusza Łazowskiego  
miały miejsce 2 spotkania gremiów politycznych PSL w Białej Podlaskiej . Pierwsze to spotkanie klubu radnych PSL Rady Powiatu
a drugie to spotkanie członków zarządu powiatu bialskiego Obydwa gremia poparły wniosek mówiący o odwołaniu starosty bialskiego.

Również Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek grupy radnych.


Na posiedzeniu Zarządu Powiatu przedstawiono nowego kandydata na Starostę Bialskiego. Jest to Mariusz Filipiuk, aktualnie
Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego


Wniosek będzie głosowany na sesji Rady powiatu w dniu 30 marca po 2016. roku

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza